Venäjän hallitus on antanut asetuksen (11.11.2017 № 1363), jolla määritellään korotuskertoimet vuonna 2007 säädettyihin metsänkäytön minimitaksoihin. Tänä vuonna kertoimen suuruus on 1,51, vuonna 2018 se on 2,17 eli metsänkäyttömaksuihin tulee 44 prosentin korotus.

Metsänkäytön minimitaksoja käytetään metsänvuokrasopimusten ja pystymyyntisopimusten huutokauppojen lähtöhintana. Alueelliset metsäviranomaiset voivat määrätä huutokaupattavalle hakkuuoikeudelle minimitaksoja korkeamman lähtöhinnan. Taksa on eroteltu puulajien, kuljetusmatkan ja puuston järeyden mukaan eri maantieteellisille vyöhykkeille, joita on noin 50. Esimerkiksi Karjalassa 60-80 km kuljetusmatkalla keskimääräinen minimitaksa on vuoden 2018 alusta alkaen läpimitaltaan 13-24 cm männylle 122 RUB/m³ (1,7 €*), kuuselle 110 RUB/m³ (1,6 €*) ja koivulle 61 RUB/m³ (0,9 €*).

Vuonna 2016 Luoteis-Venäjällä minimitaksa oli 46 RUB/m³ (0,7 €*) ja toteutunut metsänkäyttömaksu 73 RUB/m³ (1 €*). Koko Venäjän tasolla vastaavasti 37 RUB/m³ (0,5 €*) ja 57 RUB/m³ (0,8 €*).

Metsänkäyttömaksujen muodostumisperusteita ollaan parhaillaan uudistamassa. Metsätalousvirasto on ehdottanut alempia maksuja yrityksille, jotka jalostavat puuta itse ja tuottavat korkean jalostusasteen tuotteita. Muilta osin maksuja halutaan nostaa, sillä Venäjän federaation budjettiin tuloutuvat metsänkäyttömaksut kattavat tällä hetkellä vain puolet valtiolle koituvista metsätalouden kustannuksista. Esitetyllä uudella laskentamenetelmällä voitaisiin välttää tapaukset, joissa metsähuutokauppojen loppuhinta on minimitaksan suuruinen. Menetelmää on tarkoitus testata muutamalla pilottialueella ensi vuonna.

Metsänkäyttömaksujen korotusten pelätään entisestään huonontavaan puunkorjuuyritysten kannattavuutta, erityisesti Venäjän Kaukoidässä. Metsänkäyttömaksun osuus on noin 10 prosenttia puun hinnasta.

Sari Karvinen, Luke

* 1 €=70 RUB

Lähteitä: Постановление Правительства от 11.11.2017 № 1363, Постановление Правительства от 22 мая 2007 г. N 310, Luonnonvara- ja ympäristöministeriö, Venäjän metsätalousvirasto, Lesonline.ru, IA Regnum

Aikaisemmin aiheeseen liittyen: 10.11.2016 Duuman luonnonvarakomitea esittää markkinaperusteista metsänkäyttömaksua