Luonnonvaraministeriö on antanut ohjeen luonnonsuojelualueilla sijaitsevien metsien käytön, suojelun, metsänsuojelun ja uudistamisen erityispiirteistä. Määräys on saanut Venäjän oikeusministeriön hyväksynnän.

Ohjeen mukaan suojelualueilla olevissa metsissä ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, mikä ei ole metsien käyttötarkoituksen ja tehtävän mukaista. Esimerkiksi avohakkuita suojelualueilla voidaan tehdä vain silloin, kun poimintahakkuut eivät turvaa maisemointi-, vesiensuojelu- ja muut funktiot menettäneiden metsiköiden uudistumista.

Puunkaato on kielletty rauhoitusalueiden metsiköissä, joilla ihmisen kaikenlainen puuttuminen luonnon kiertokulkuun on estetty. Muilla paikoilla poimintahakkuiden teko on sallittua rauhoitusalueen toiminnan turvaamiseksi. Kansallispuistoissa, luonnonpuistoissa ja valtion luonnonsuojelualueilla hakkuita saa tehdä, jos se on huomioitu ao. suojelualueiden ohjesäännössä.

Suojelualueilla metsänuudistaminen tapahtuu sellaisilla palstoilla, joilla on tehty avohakkuita tai joilla metsikkö on kuollut tai vahingoittunut metsäpalojen tai tuholaisten seurauksena. Luonnonsuojelualueilla metsitetään ei-metsämaita veden ja tuulen aiheuttaman sekä ja muun maaperäeroosion ehkäisemiseksi, suojametsiköiden perustamiseksi sekä bioteknisten toimenpiteiden vuoksi.

Lähde: Luonnonvaraministeriö