Leningradin alueen luonnonvara- ja ympäristönsuojelukomitean julkaisemien tietojen mukaan vuonna 2006 alueella kaadettiin puuta noin 8,5 milj. kuutiota. Kymmenen viimeisen vuoden aikana korjuumäärät ovat pysyneet suunnilleen samalla tasolla, muutokset ovat johtuneet lähinnä sääolosuhteista. Metsänuudistustöitä Leningradin alueella tehtiin lähes 80 milj. ruplalla.

Puunkorjuumäärien nousun ohella myös urheilu-, matkailu- ja lomailuhankkeisiin myönnettävien vuokrametsien osuus on kasvanut. Näihin tarkoituksiin vuokrattiin metsää kaikkiaan 3 051 hehtaaria (152 palstaa).

Viime vuosina myös tuotantomäärät ovat jatkuvasti kasvaneet. Metsäteollisuudessa toimii yli 200 yritystä, joista 85 toimii puunjalostuksen alalla. Tuotantomäärä nousi 19 % edellisvuoteen verrattuna. Tuotannon arvo oli 27,4 mrd. ruplaa, josta sellu- ja paperiteollisuus tuotti noin 20,5 mrd. ruplaa (+22,7 % edellisvuoteen verrattuna), puunjalostus (sahaus, huonekalu-, levy- ja vaneriteollisuus) lähes 3,4 mrd. ruplaa (+13 %) ja puunkorjuu 3,5 mrd. ruplaa (+5 %).

Puuta jalostettiin 3,7 milj. kuutiota, josta 2,5 milj. kuutiota korjattiin Leningradin alueelta. Seudun sellu- ja paperitehtaiden tuotantokapasiteetti kuitupuiden jalostuksen osalta oli 2,5 milj. kuutiota. Vuoteen 2010 mennessä kapasiteettia on tarkoitus nostaa 4,8 milj. kuutioon saakka.

Leningradin alueen metsäteollisuudessa on vuoden 2006 tulosten perusteella havaittavissa, että raakapuun vienti väheni merkittävästi. Raakapuun vientimäärät ovat vähentyneet viime vuosina, vuonna 2004 vietiin 3,1 milj.m³, 2005 1,8 milj. m³ ja 2006 1,4 milj. m³. Vientimäärien lasku johtuu puunjalostuksen lisääntymisestä alueella. Vuonna 2006 investoinnit omaan puunjalostukseen lisääntyivät 21,8 % vuoteen 2005 verrattuna ollen lähes 5,5 mrd. ruplaa.

Leningradin alueen metsäteollisuusyritykset työllistävät yli 20 000 henkeä. Kuukauden keskipalkat nousivat 10 % eli 10 500 ruplaan.

Lähde: Leningradin alueen taloudellisen kehittämisen komitea

Alkuperäinen artikkeli: Leningradin alue: talous ja investoinnit nro 42/2007
(№42/2007 журнала ”Ленинградская область: экономика и инвестиции”)