Karjalan tasavallan metsäkomitea tiedottaa:

Tiedotusvälineissä on kerrottu luonnonsuojelulain rikkomuksista ZAO Komileszagotprom korjuuyrityksen vuokrametsissä, laittomasti saaduista metsävuokraoikeuksista, puunkorjuusta Laatokalle suunnitteilla olevan kansallispuiston alueella, kiinteistörakentamisesta Laatokan rannoille sekä Aunuksen leshozin hakkuuylityksistä. Rikkeiden vuoksi on Karjalan sanottu menettävän metsähallinnon valtuutensa.

Karjalan metsäkomitean tietojen mukaan ZAO Komileszagotprom on kuitenkin saanut vuokraoikeutensa tasavallan ensimmäisessä metsähuutokaupassa kriteerien pisteyttämisen perusteella. Välimiesoikeus on todennut ao. huutokaupan lailliseksi.

Myöskin maininta Laatokan luotojen (Laatokan saariston) alueella tapahtuvasta puunkorjuusta on perätön. Alueita ei ole huomioitu leshozien eikä siten metsänvuokraajienkaan hakkuusuunnitteissa. Sellaisten alueiden vuokraaminen, joissa lainsäädännön mukaan ei ole hakkuumahdollisuutta, mutta joilla metsätalous- ja palontorjuntatoimet ovat metsänvuokraajan vastuulla, on täysin valtion etujen mukaista. Mutta koska kansalaiset ovat olleet asiasta huolissaan, Karjalan metsäkomitea on sopinut metsänvuokraajien kanssa ao. alueiden poistamisesta vuokrametsistä lain osoittamalla tavalla. Venäjän luonnonvarojen käyttöä valvovan viraston ja metsäkomitean ZAO Komileszagotpromissa tekemissä tarkastuksissa ei ole havaittu minkäänlaista rakennustoimintaa eikä edes aikeita sellaisesta.

Karjalan metsäkomitea on sitä mieltä, että niin ZAO Komileszagotprom kuin muutkin metsänvuokraajat harjoittavat metsätalouttaan täysin lain mukaan.

Lähde: Karjalan hallituksen nettisivut