Venäjän metsäviraston tekemässä tarkastuksessa Karjalassa ei ole apulaisjohtaja Mihail Girjaevin mukaan ilmennyt suurempia rikkeitä. Metsien tilaa ja metsänkäytön organisointia tasavallassa voidaan pitää tyydyttävänä. Joitain puutteita kuitenkin tuli ilmi, esimerkiksi hakkuusuunnitteet oli joissain leshozeissa ylitetty, metsäpalojen torjuntaa ei aina oltu hoidettu riittävän hyvin. Metsävirasto on kehottanut korjaamaan havaitut virheet tai puutteet ja odottaa raportteja asian hoidosta.

Girjaev pitää Karjalassa suoritettua tarkastusta alkuna laajemmalle kampanjoinnille laitonta puukauppaa vastaan. Kampanja aloitettiin Karjalassa, missä metsien hyödyntäminen on intensiivistä. Vuosittain Karjalassa hakataan puuta 5,5 milj. m³, josta suurin osa viedään Skandinavian maihin. Laiton puukauppa on tässä yhteydessä ilmeinen Girjaevin mukaan.

Huhtikuussa 2007 Venäjän hallituksen puheenjohtaja Mihail Fradkov allekirjoitti toimenpideohjelman, joka on suunnattu laittomien hakkuiden ja laittoman puukaupan ehkäisemiseen. Toimenpideohjelman yhtenä tavoitteena on lisätä ministeriöiden ja laitosten välistä yhteistyötä asian ratkaisemiseksi. Tarkastukset Venäjän eri alueilla jatkuvat Karjalan tasavallan jälkeen.

Karjalan hallituksen lehdistöpalvelun mukaan Girjajev totesi lehtimiehille, että tilanne Karjalan aluetasavallassa on parempi, kuin monilla muilla Venäjän alueilla. Luvattomia hakkuita on toki Karjalassakin (tarkastajien mukaan 21 000 m³), mutta mittasuhteiltaan vaatimattomia verrattuna muihin alueisiin. Näin ollen media on väärässä väittäessään, että Karjalan metsiä raiskataan. Esimerkiksi Vologdan alueella hakattiin luvatta viime vuonna 43 000 m³ puuta, Kirovin alueella 83 000 ja Uralin takaisilla seuduilla jopa 400 000 kuutiometriä vuosittain, vaikka hakattavien metsien pinta-ala Siperiassa on vain hiukan suurempi kuin Karjalassa.

Lähteet: Luonnonvaraministeriö, Karjalan hallituksen lehdistöpalvelu

Aikaisempi uutinen aiheesta: 13.03.2007, Venäjän metsävirasto tekee tarkastuksen Karjalassa