Venäjän metsätalousvirasto on tehnyt yhteenvedon metsien satelliitti- ja lentovalvonnan tuloksista vuodelta 2007. Viraston varajohtaja Mihail Girjaevin mukaan laittomista hakkuista koituu varovaisimmankin arvion mukaan 2,2 mrd. ruplan tappiot.

Metsätalousvirasto jatkaa metsänkäytön vuonna 2004 aloitettua satelliittivalvontaa. Tällä hetkellä valvonta kattaa 19 aluetta, joilla metsänkäytön kokonaispinta-ala on noin 113 milj. hehtaaria. Tutkittujen hakkuualojen määrä on kasvanut koko ajan, vuonna 2006 niitä tutkittiin 171 000 hehtaarin verran, mutta vuonna 2007 jo 304 000 hehtaaria.

Tavallisimmaksi rikkeeksi valvonnassa osoittautui hakkuiden tekeminen ilman tarvittavia lupadokumentteja (2 226 ha). Eniten ilman lupia suoritettuja hakkuita havaittiin Kirovin alueella (656 ha), Sverdlovskin alueella (452 ha), Permin alueella (472 ha) ja Krasnojarskin alueella (393 ha).

Metsätalousviraston alaiset suunnitteluyritykset Irkutskin ja Tshitan alueilla sekä Krasnojarskin aluepiirissä tekivät 1 051 hakkuualalta vielä tarkempia lentokuvauksiin perustuvia tutkimuksia, jotka vahvistivat satelliittivalvonnasta saadut tiedot oikeiksi.

Satelliitti- ja lentovalvonnan tulokset saatetaan subjektien hallintoelinten tietoon. Alueilla on oikeus tehdä itse lentokuvauksia ja maastotutkimuksia metsätalousviraston tietojen vahvistamiseksi. Tällöin hallintoelimet ovat velvollisia raportoimaan jokaisesta havaitsemastaan laittomasta hakkuusta ja antamaan selityksen, miksi rikkeet on sallittu. Jos laittomien hakkuiden määrä kasvaa mahdottoman suureksi, voidaan olettaa, että metsäasian hoito on tehotonta ja subjektilta voidaan evätä valtuuden huolehtia alueensa metsäasioista, totesi Girjaev.

Lähde: Luonnonvarojen käytön tarkastusvirasto Rosprirodnadzor