Metsäviranomaisten tekemän kartoituksen mukaan Luoteis-Venäjän laittomien hakkuiden määrä oli viime vuonna 230 000 m³, josta metsälainsäädännön rikkomisena koitunut vahinko on 2 mrd. ruplaa. Subjektien on pikaisesti saatava kuntoon metsätalouden valvontavaltuutensa tehokkuuden lisäämiseksi.

Tällä hetkellä Luoteisessa federaatiopiirissä valtion metsävalvontatehtäviä hoitaa 2 270 tarkastajaa (gosudarstvennyj lesnoj inspektor). Samaan aikaan subjekteissa ao. tehtävien hoitoa ei ole järjestetty parhaalla mahdollisella tavalla. Esimerkiksi Pihkovan alueella valvontatehtäviä hoitamassa on 727 tarkastajaa, jolloin yhden tarkastajan työalue on 3 200 hehtaaria metsää, kun taas Leningradin alueella tarkastajia on 5, joilla kullakin on 1,1 milj. hehtaaria hoidettavanaan ja Komin tasavallassa 19 tarkastajalla 1,9 milj. hehtaaria kullakin.

Myönteiset kokemukset ovat kertyneet Vologdan ja Murmanskin alueilta, missä valtion metsävalvontatehtävät toteutetaan subjektien vuosittain vahvistaman suunnitelman puitteissa. Valtion metsätarkastajien auktoriteetin lisäämiseksi on otettu käyttöön viralliset univormut. Samaa käytäntöä suositellaan myös muille Venäjän federaation alueille.

Lähde: Venäjän metsätalousvirasto