Arhangelskie Novostin mukaan vuonna 2003 Arkangelin alueen luonnonvarahallinto otti tarkastettavakseen 106 metsänkäyttäjää, joista 7 yritystä joutui lainrikkomusten takia tarkastukseen useampaan kertaan, kirjoittaa Priroda Online. 9 metsätalouspiirien (leshoz) ja metsänhoitoalueiden (lesnichestvo) johtajaa saatettiin kurinpidolliseen vastuuseen metsien suojelua koskevien virkavelvollisuuksien laiminlyönnistä.

Leshozit tarkastivat metsän suojelun osalta vuonna 2003 lähes tuhat puukorjuutapausta, joissa ilmeni 7500 rikettä. 2 700 tapauksessa annettiin kehoitus korjata rike, 480 tapausta annettiin edelleen oikeuslaitokselle käsiteltäväksi. Kanteita nostettiin lähes 200 kpl vahingonkorvaussumman ollessa yhteensä 12,7 milj. ruplaa. Korvaussakkoja määrättiin 37,3 milj. ruplaa. Alueellisia säädöksiä rikottiin lähes 400 tapauksessa. Yleisimmät rikkomusten syyt liittyivät puunkorjuuteknologian käyttöön ja korjuuseen ilman hakkuulupaa. Metsälainrikkomusten vuoksi tehtiin 105 päätöstä metsänkäyttöoikeuden keskeyttämisestä.

Lähde: Priroda Online