Venäjän federaation metsäviraston komissio teki tarkastuskäynnin Sortavalan leshozin alueelle hakkuiden laillisuuden tarkastamiseksi, kertoo Karjalan televisio- ja radioyhtiö ”GTRK Karelija”. Kyseisellä alueella on vihreiden mukaan tehty laittomia hakkuita ja kyseessä on jo kolmas komissio, joka tekee alueella tarkastusta. Minkäänlaisia lainrikkomuksia ei ole havaittu. Tarkastajien mukaan hakkuut on tehty metsäsuunnitelman mukaisesti, hakkuuluvat ovat kunnossa ja alue on myönnetty käyttöön metsähuutokaupan perusteella. Myöskään leshozin tekemistä harvennushakkuista ei tarkastuksessa löytynyt laittomuuksia.

Lähde: GTRK Karelija

Greenpeacen Forestforum kommentoi tarkastuksen tulosta seuraavasti:

Kyseiset hakkuut on tehty vuonna 2006. Jo silloin Greenpeace osoitti, että ne, kuten myös muutkin Sortavalan leshozin alueen hakkuut, on tehty sellaisen metsäsuunnitelman puitteissa, joka ei ole läpäissyt ekologista tarkastusta. Koska ekologinen tarkastus on lain vaatima menettely, hakkuut tehtiin lakia rikkoen. Tätä ei tarkastuskomissio ottanut lausunnossaan huomioon. Komissio ei tarkastanut Greenpeacen paljastamia laittomia hakkuita vesiensuojeluvyöhykkeillä syrjäisemmillä leimikoilla.

Lähde: Forestforum.ru