Arkangelin alueen metsävirasto on sallinut alueensa metsissä useita käyttörikkeitä, kertoi Venäjän metsäviraston johtaja Valeri Roschupkin Pietarissa pidetyssä tilaisuudessa, jossa keskityttiin Luoteis-Venäjän metsäsektorin tilaan.

Roschupkinin mukaan Arkangelin alueella tehdyissä satelliittikuvauksissa, joilla on seurattu alueen metsänkäyttöä, on rikkeitä tullut esille paljon. Tarkasteltavina on ollut kaikkiaan 13 leshozia. Tavanomaisimmaksi rikkeeksi (41 %) havaittiin leimikoiden sijoittelu hakkuusuunnitelmien vastaisesti.

Rikevastuu kuuluu lähinnä alueen metsähallinnon johdolle. Roschupkin mukaan tutkimusaineistot luovutetaan syyttäjävirastolle ja Bereznikovskin sekä Jeletskin leshozien johtajat eroavat virastaan.

Seuraavaksi satelliittiseurantaa aletaan tehdä Leningradin alueella ulottaen seuranta vuoteen 2006 mennessä koko Venäjän alueelle. Rikkeiden todentamisen lisäksi seurannalla kartoitetaan metsänkäytön organisointia ja metsien tilaa.

Lähde: Venäjän luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu