Vuonna 2004 Venäjän luonnonvaraministeriön alaiseen luonnonkäytön tarkastusvirastoon tehtiin 6 800 ilmoitusta metsälainsäädännön rikkeistä, ilmoitti viraston johtaja Vjatsheslav Voloh luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelun mukaan. Voloh kertoi, että metsälainsäädännön noudattamista on tarkastettu 4 200 tapauksessa. Rikkeiden korjausmääräyksiä on annettu 4 600, joista 3 000 jo täytetty.

345 juttua on lähetetty tutkittaviksi oikeuslaitokseen ja muihin valvontalaitoksiin: sisäasiainministeriöön 106 kpl, syyttäjänvirastoon 86, tuomioistuimille 24, ulosottajalle 122. Esitutkinnan perusteella näistä on nostettu 27 rikosasiaa.

Metsätalousmääräysten rikkomisesta puun pystykappojen yhteydessä on langetettu sakkoa 5,6 milj. ruplaa ja esitetty 104 vahingonkorvauskannetta yhteensä 104,6 milj. ruplan arvosta. Metsätaloustoiminnan harjoittamisen keskeyttämis- tai rajoittamispäätöksiä on tehty 170 kpl.

Volhovin mukaan tavallisimpia rikkeitä ovat laittomat hakkuut, puun pystymyyntiohjeiden rikkominen sekä metsäpalomääräysten laiminlyönti.

Lähde: Venäjän luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu