Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Metsänkäytön hinta (kantoraha) ja saatavien tulojen jako on yksi metsäpolitiikan uudistamisen peruskysymyksistä. Akateemikko Moisejev esittää, että vuokran tai huutokauppahinnan lähtökohtana olisi metsähallinnon yhdessä muiden viranomaisten kanssa korkoajattelun pohjalta määrittämä perushinta. Perushinta ei voisi olla alempi kuin luonnonvaran tuotantokustannusta kuvaava minimihinta, joka tuloutettaisiin suoraan leshooseilla metsänhoidon rahoitusta varten.

Metsankayton hinta ja metsanhoidon rahoitus 080103