Business News Agency esittelee Leningradin alueen ja Pietarin kaupungin luonnonvarahallinnon tekemää yhteenvetoa leshozien toiminnasta. Tulokset ylittivät asetetut tavoitteet lähes kaikilla osa-alueilla.

  • Metsänuudistamisala oli 13 400 ha, josta metsänviljelyn osuus 8 883 ha. Viljelyalasta istutettiin 6 889 ha ja kylvettiin 1 994 ha.
  • Taimikonhoitotöitä tehtiin 20 653 ha alueella.
  • Alueen luonnonvarahallinnon alaisuudessa toimii 16 taimitarhaa, joiden kylvöala oli yli 30 ha. Syksyllä tehdyn tarkastuksen mukaan Leningradin alueen leshozit kasvattivat 30,3 milj. tainta. Tarve olisi tällä hetkellä 38 milj. kpl.
  • Uudistamistöiden onnistuminen todennetaan lopullisesti siinä vaiheessa, kun taimikko voidaan siirtää kategoriaan taloudellisesti arvokas metsäala. Tänä vuonna alustavan inventoinnin mukaan siirrettävien taimikoiden ala on 11 680 ha.

Metsänhoitotyöt rahoitetaan Leningradin alueen budjetista ”Leningradin alueen metsät”-ohjelman perusteella. Tänä vuonna ohjelman toteutukseen on myönnetty 53,5 milj. ruplaa.

Lähde: Business News Agency