Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Metsälakiesityksessä todetaan, että vuokraoikeuden saanti ratkaistaan huutokaupan tuloksena.

Pääministeri Fradkov korostaa huutokauppojen käyttöä luonnonvarojen käyttöoikeuden luovutuksen perustana.

Petroskoin yliopistossa on selvitetty muiden tekijöiden kuin hinnan käyttöä valintakriteerinä vuokraushuutokaupoissa. Tärkeimpiä tunnuksia olivat kyky toteuttaa puunkorjuuta ja mekaanista puunjalostusta sekä vastata metsänhoidosta ja veroista.

Puunkorjuukyvyn merkitystä selittää vallitseva yleinen vuokra-alueiden alikäytön tilanne.

Lue muistio