Riikka Vasaman mediakatsaus, UM/Pietari

Metsäliitto-konserni suunnittelee suurinvestointeja vaativan puunjalostuskompleksin rakentamista Leningradin alueelle. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus rakentaa saha Podporozjeen. Paikka on valittu jo olemassa olevien kontaktien sekä hyvien joki- ja rautatieyhteyksien perusteella. Aluehallinto on alustavasti tukenut hanketta, mutta lopullinen investointipäätös tehdään vasta, kun luvat viranomaisten kanssa ovat selvät. Vuonna 2005 toimintansa aloittavan sahan rakentamisesta vastaa Metsä-Botnia. Samanlainen hanke on tarkoitus toteuttaa myöhemmin myös Vologdan alueella. Mikäli sahahanke menestyy, Podporozjeen saatetaan venäläislehtien mukaan perustaa myös paperi- ja sellutehdas sekä puunjalostusteollisuuden tarvitsemia koneita tuottava tehdas.

Metsaliiton investoinnit 220903