Lesprom.ru -portaalin mukaan Metsäliitto-Yhtymän suunnittelujohtaja Eero Kytölä on todennut venäläisissä tiedotusvälineissä esiintyneen huhun Metsäliiton investointisuunnitelmista sellu- ja paperitehtaaseen Leningradin alueella täysin perättömäksi. Huhu lähti liikkeelle, kun Botnia julkaisi uutisen sahainvestoinnista Podporozheen. Sahalle hankittu tontti on suuri, koska haluttiin varautua sahaustoiminnan laajentamiseen eikä sellu- ja paperitehtaan rakentamiseen. Sellu- ja paperitehdasinvestoinnista ei ole aikomusta aloittaa edes tarkempaa keskustelua ennen Venäjän presidentinvaaleja, todetaan uutisessa.

Lähde: Lesprom.ru