Hannu Kivelän muistio, UM/Moskova

Metsälakiuudistus etenee vauhdilla kahdella rintamalla.

Luonnonvaraministeriö on ajanut nykyiseen metsälakiin useita muutoksia, jotka ovat tulleet voimaan 1.1.2005.

Pääministeri Fradkov on allekirjoittanut määräyksen, jolla Talkehministeriön valmistelema metsälakiuudistus lähetetään Duuman käsiteltäväksi. Käsittelyn odotetaan alkavan 9.2.2005.

Kumpaakaan lakitekstiä ei ole vielä julkisesti saatavilla, mutta on selvää, että molemmat sisältävät uudistuksia metsähallinnon organisointiin.

Lue muistio