Greenpeacen Forest forumin mukaan uutta metsälakiehdotusta ei löydy Duuman marraskuun täysistuntokalenterin asialistalta. Jos kalenteriin ei tule muutoksia, metsälain käsittely siirtyy näillä näkymin joulukuulle.

Viime viikon lopulla pidettiin Moskovassa metsävarakomitean kokous, jossa metsälakityöryhmä käsitteli lukuisan määrän uuden metsälakiluonnonksen korjaus- ja täydennysehdotuksia. Erilaisia muutosehdotuksia on pelkästään viimeisen kolmen viikon aikana tullut metsälakityöryhmälle yli tuhat. Muutosehdotusten jättöaika umpeutuu tänään perjantaina, jonka jälkeen laaditaan lopullinen esitys duumalle esitettävistä muutoksista. Viime viikon kokouksessa päätettiin alustavasti, mitkä ehdotuksista esitettään duuman hyväksyttäviksi.

Komitea kannatti duumalle esitettäviksi mm. valtuuksien myöntämistä Venäjän federaation subjekteille metsälain puitteissa, kansalaisten metsässä liikkumisen perustteettoman rajoittamisen poistamista, vuokran määräytymistä vuokra-ajan ja tavan mukaan (ei metsätalouden harjoittamista 1 – 5 vuotta, harjoitetaan metsätaloutta 6 – 25 vuotta) ja vuokramaksujen maksamista vuosineljänneksittäin. Mukaan hyväksyttiin myös konsessio eli pitkäaikainen metsänvuokraus investointisitoumuksin sekä vuokrasopimusten jatkaminen ilman huutokauppaprosessia, kun vuokraaja ei ole rikkonut oikeusteitse vahvistetulla tavalla vuokrasopimusta.

Myös ehdotukset suojametsien metsänkäytön rajoittamisen lisäämisestä sekä julkisten kuulemisten merkityksen lisäämisestä metsänkäytön yhteydessä hyväksyttiin mukaan. Käsittelyssä olivat myös puun jatkojalostusyritysten ja vapaaehtoisesti sertifioivien yritysten metsänvuokrasopimusten jatkaminen. Vuokran korottamista hakkuusuunnitteen jäädessä vajaaksi pidettiin huonona vaihtoehtona.

Metsälakikeskustelujen yhdeksi pääkysymykseksi nouseista metsänvuokrauksen ehdoista komitea kannatti metsähuutokaupoissa alustavien valintojen tärkeyttä vuokraajaa valittaessa.

Kaikki hyväksytyt korjaukset lähetetään duuman luonnonvara- ja luonnonkäyttökomiteaan ja huomioidaan metsälakiluonnoksen toisessa duumakäsittelyssä.

Lähde: Greenpeacen Forest forum ja Ilim Pulp