Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Venäjän uusin metsälakiesitys julkistettiin 29.01. Sitä koskeva kuulemistilaisuus pidettiin ministeri Grefin johdolla 02.02. Federaation hallitus käsittelee esitystä 19.02.

Esitys poikkeaa merkittävästi aikaisemmista. Perusratkaisu on se, että parhaat metsät vuokrataan yhtiöille kiinnityskelpoisilla pitkillä sopimuksilla. Ne voidaan lunastaa 15 vuoden kuluttua omistukseen mutta ehtona on metsänhoitopakko. Federaation toimivaltaa delegoidaan subjekteille. Valtion metsähallintoon kuuluvat normihallinto, metsävarannon hallinto sekä lain valvonta.

Lakiesityksen käsittely tulee todennäköisesti olemaan vaikeaa. Jo kuulemistilaisuudessa kävi ilmi näkemysten kirjavuus vaikka kukaan ei esitystä täysin tyrmännyt. Todennäköisesti joitakin muutoksia ja täsmennyksiä tarvitaan. Varsinkin ulkomaalaisomistusta vierastettiin.

Lue muistio