Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Luonnonvaraministeriö julkisti tammikuun lopussa analyyttisen raportin Venäjän metsätaloudesta. Ongelmat ovat ennallaan; hakkuusuunnitteen käyttöaste on alhainen, kasvatushakkuita ei tehdä riittävästi ja metsänhoidon rahoituksessa on ongelmia. Metsien vuokrauksella ei toistaiseksi ole saatu toivottua kehitystä aikaan.

Näyttää siltä, että metsälakiesityksessä oletetaan, että vuokrattavien talousmetsien ongelmat ratkeavat markkinatalouden periaatteiden rohkean soveltamisen avulla ja kokonaisvastuullisiksi metsätalouden harjoittajiksi valikoituvat toimijat, joilla ovat olemassa todelliset edellytykset toimintaan. Valtion metsähallinnon toimintakyky tulee turvata metsälakiuudistuksessa.

Lue muistio