Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Metsälakiesityksestä on julkistunut uusia versioita 30.08 ja 07.09. Venäjän metsäteollisuuden edustajat pitävät suurena ongelmana sitä, jos nykyiset lyhytaikaiset vuokraajat eivät voisi jatkaa puunkorjuuta entisillä alueillaan ilman huutokauppaa vuokraoikeudesta.

Vedomosti-lehti tulkitsee, että uudessa lakiesityksessä rajoitetaan merkittävästi ulkomaalaisten mahdollisuuksia vuokrata metsää. Todennäköisesti vuokrauspolitiikassa ei kuitenkaan ole tapahtunut muutosta.

Venäjän federaation hallitus todennäköisesti käsittelee metsälakiesitystä 15.09.

Metsätalousvirasto valmistelee skenaariota Venäjän metsäteollisuus-kompleksin kehityksestä vuoteen 2015.

Lue muistio