Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Metsälakiesityksen käsittely hallituksessa siirtyi maaliskuulle, koska halutaan tutustua tarkemmin alueiden esityksiin. Viimeisin versio lakiesityksestä on päivätty 16.02. Siinä ei ole mitään suuria periaatteellisia muutoksia verrattuna suomennettuun esitykseen 02.02.

Todennäköistä on, että esityksen nyt tiedossa olevat pääperiaatteet tulevat säilymään; pitkät vuokrasopimukset ja lunastusoikeus, joiden vastapainona on aika tiukka metsänhoitopakko. Prosessia sääteleviä lain määräyksiä tulee täsmentää ja muita normeja tulee laatia. Myös siirtymävaiheen menettelyt puuttuvat toistaiseksi.

Suurimpia puutteita lakiesityksessä on valtion oman aktiivisen toimijan roolin liiallinen supistuminen. Olemassa olevan koko maan kattavan metsähallinto-organisaation tulevaisuuudesta ei mainita mitään vaikka pääosan maan metsistä arvioidaan jäävän suoraan valtion hallintaan.

Lue muistio