Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Teollisuusministeriö tukee talkehministeriön metsälakiesitystä. Metsäteollisuuden harjoittajien ja puunviejien liitto korostaa tarkistusten tarvetta. Luonnonvaraministeriö on ollut hieman sivussa valmistelusta mutta osallistuu esityksen viimeistelyyn.

Metsälakiesitys toteuttaa yleisen hallinnon uudistuksen periaaatteita ja se on ministeri Grefin liberaalin talouspolitiikan mukainen. Metsälaissa tulisi löytää nykyistä esitystä parempi tasapaino talousmetsien liiketoiminnan kehittämiseen tähtäävien tavoitteiden ja yhteiskunnallisina valtion palveluina hoidettavien tehtävien välille.

Lue muistio