Metsälain soveltamiseen liittyviä kysymyksiä käsiteltiin yhdessä duuman ja federaationeuvoston jäsenten, federaation toimeenpano- ja lainsäädäntöelinten sekä subjektien toimeenpanoelinten, tutkimuslaitosten ja kansalaisjärjestöjen edustajien kanssa.

Käsittelyssä todettiin, että metsälain edellyttämien asiakirjojen valmistelu jatkuu edelleen. Hallituksen oli määrä laatia kesäkuun loppuun mennessä 23 asetusta, joista määräajassa saatiin vahvistettua 22. Metsäpalstojen luettelohinnan määrittämistä koskeva asetus on vielä vahvistamatta. Osassa tarkastetuista hallituksen asetuksista todettiin puutteita. Eräät normit eivät täysin vastaa metsälain henkeä. Kaikki asetukset eivät ole suoran toiminnan asiakirjoja, minkä vuoksi hallituksen valtuuttamat federatiiviset toimeenpanoelimet (Luonnonvaraministeriö, Teollisuus- ja energiaministeriö, Metsävirasto) joutuvat tekemään vielä toistakymmentä asetusta lisää.
Myös aluetasolla säädetyissä normeissa havaittiin ristiriitaisuuksia metsälain kanssa erityisesti metsän monikäyttöön liittyen. Lisäksi todettiin, että kiellosta huolimatta leshozit yhdistävät edelleen kaupallista toimintaa ja valtionmetsähallinnon tehtäviä, Komissa ja muutamissa muissa subjekteissa metsänkäyttäjät velvoitetaan metsälain vastaisesti osallistumaan metsäpalojen sammuttamiseen, joillain alueilla maatalousmetsiä ei ole liitetty metsävarantoon ja että subjektit eivät ole saaneet riittävää rahoitusta metsäsuunnitelmien tekemiseen ja muiden velvollisuuksien hoitamiseen. Lisärahoituksen tarve tälle vuodelle on noin 10 mrd. ruplaa.

Lähde: Venäjän duuman nettisivut