Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Presidentti Putin ja pääministeri Kasjanov kiirehtivät metsälain ja eräiden muiden luonnonvaralakien valmistelua. Presidentin hallinto on laatinut oman metsälakiesityksensä, joka sisältää uutena asiana metsävarannon aktiivisen käytön rakennnusmaaksi. Metsätalouden päävastuu tulisi konsessioiden pohjalta suurille yrityksille. Lain valmistelun tilanne on kiireinen ja ristiriitainen.

Metsalain valmistelu 030403