Hannu Kivelän muistio, UM/Moskova

Metsälain toimeenpanoa varten on tarpeen laatia noin 60 erilaista määräystä federaation tasolla ja noin 10 aluetasolla. Noin 23 kpl on jo laadittu ja Metsäviraston tavoitteena on saada kaikki säädökset valmiiksi vuoden 2007 loppuun mennessä.

Venäjä valmistelee metsälain voimaantulosta säätävään lakiin muutoksia, joilla pidennetään useiden vanhan lain mukaisten käytäntöjen voimassaoloa vuoden 2009 alkuun saakka.

Lakimuutoksella pyritään turvaamaan hakkuiden jatkuminen keskeytyksittä vuoden 2008 aikana.

Käytännössä muutosten avulla mahdollistetaan metsälippujen kirjoittaminen vanhojen metsänkäyttösuunnitelmien ja metsänvuokrasopimusten pohjalta vuoden 2009 alkuun asti.

Venäjä valmistelee uutta hakkuuohjetta, jonka on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2008. Uuden ohjeen tavoitteena on tuoda skandinaavistyyppinen intensiivinen metsienhoito Venäjälle.

Metsalain_toimeenpano_0307071