Venäjän presidentti on allekirjoittanut lain (14.3.2009 N 32-FZ), jolla poistetaan metsälain ja muiden federaation lakien välisiä ristiriitoja, tiedottaa presidentin hallinto. Metsälakiin pykäliin 29 ja 46 sekä vankeusrangaistuksia toimeenpanevia laitoksia määrittelevään lakiin pykälään 6 on tehty muutoksia.

Uudessa laissa on huomioitu metsien valvontaan sekä paloturvallisuuteen liittyvien oikeudellisten suhteiden kehittäminen. Valtion valvontaa voidaan hoitaa tätä varten perustettavien valtionlaitosten toimesta. Laissa on säädelty myös valvonnassa käytettävien välineiden ja aseiden hankintaa, säilytystä ja käyttöä koskevia asioita.

Laissa annetaan tarkat ohjeet puunkorjuusta ja metsienkäytöstä maatalouden harjoittamista varten. Mm. täsmennetään sitä, milloin puunkorjuu suoritetaan metsänvuokrasopimuksen ja milloin metsäkauppasopimuksen perusteella.

Huomattava osa laista on omistettu viheralueiden ja puistometsien oikeudellisen aseman erityispiirteiden määrittelylle, ao. alueiden perustamistavalle sekä erilaisten toiminta-alueiden erottamiselle puistometsissä, viheralueiden ja puistometsien rajaamiselle ja rajojen muuttamiselle.

Lähde: Presidentin www-sivut

Aikaisempi uutinen aiheesta: 17.02.2009 Metsälakiin tulossa muutoksia

Greenpeacen vetosi presidenttiin ennen lain hyväksymistä

Ennen yllä mainitun lakimuutosten hyväksyntää Venäjän Greenpeace vetosi presidenttiin pyytäen tätä hylkäämään lakiluonnoksen. Greenpeacen mielestä se tuo metsälakiin muutoksia, jotka huonontavat Venäjän metsäsektorin tilannetta oleellisesti. Tällaisia seikkoja ovat puistometsien suojelutason alentaminen, alueiden metsähallinnosta vastaavien työntekijöiden oikeuksien ja velvollisuuksien epätasapainon vahvistaminen ja pienten yritysten aseman huononeminen metsäsektorilla.

Greenpeacen vetoomuksessa todettiin, että lakiluonnos edellyttää esimerkiksi sellaisten muutosten tekemistä, jotka mahdollistavat maiden siirron puistometsistä ja viheralueilta sekä talouskohteista muihin maaluokkiin rajoituksetta. Käytännössä tämä tarkoittaa puistometsien erityissuojelun lopettamista.

Aluelaitosten tarkastajille langetetaan valtiolle kuuluvia metsien tarkastus- ja valvontatehtäviä, mutta tarkastajat eivät saa oikeutta laatia pöytäkirjoja hallinnollisista rikkeistä eivätkä käsitellä ao. rikejuttuja. Aluelaitosten tarkastajille ei siis kuitenkaan anneta tarvittavia valtuuksia, vaikka he joutuisivat tekemään valtiolle kuuluvia tarkastus- ja valvontatehtäviä.

Lakiluonnos edellyttää muutoksia, jotka sulkevat pois mahdollisuuden korjata puuta metsän osto- ja myyntisopimuksen nojalla lukuun ottamatta tapauksia, joissa puuta korjataan valtion tai kaupungin tarpeisiin. Tämän merkitsee sitä, että metsäalan pienyrittäjät, joilla ei ole mahdollisuuksia saada metsää vuokralle pienien tuotantomääriensä takia, menettävät laillisen kanavan metsien hyödyntämiseen. Kun pienillä yrityksillä ei ole tätä keinoa käytettävissään puunkorjuuseen ja puunjalostukseen paikallisiin tarpeisiin, ne kuihtuvat pois.

Lähde: Greenpeace Forestforum