Hannu Kivelän muistio, UM/Moskova

Metsälaista on julkaistu Luonnonvaraministeriön internetsivuilla 18. kehitysversio 29.11.2004.

Uusimmassa versiossa metsien omistus kuuluu yksiselitteisesti valtiolle, metsien hallinnasta vastaavat Federaation toimeenpanevat elimet ja hallinnon kustannukset maksetaan Federaation budjetista.

Metsänhoidollisten toimenpiteiden osalta vastuun jako leshozien ja metsänkäyttäjien välillä on tulkinnanvarainen.

Suunnitelman mukaan metsälaki menee Duuman käsittelyyn vuoden 2005 ensimmäisen neljänneksen aikana ja hyväksytään vuoden 2005 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Laki astuisi voimaan 1. tammikuuta 2006.

Lue muistio