Maaliskuusta alkaen Pihkovan alueen lisensoinnin ja luonnonkäytön valtionkomitea on aloittanut metsähuutokauppojen järjestämisen. Metsäalueita annetaan huutokaupoissa lyhytaikaiseen käyttöön. Metsänvuokrasopimusten ja puun pystykauppasopimusten solmimiseen liittyvät federatiiviset asiakirjat puuttuvat, niistä on olemassa vasta luonnokset. Dokumenttien puuttumista tasoitetaan metsälain voimaantuloasetuksella, joka antaa subjekteille oikeuden kirjoittaa hakkuulupia lyhytaikaiseen metsävarojen käyttöön.

Lyhytaikaiseen käyttöön myönnettävät palstat voivat olla joko entisiä maatalousmetsiä tai myös valtionmetsiäkin. Subjekteille siirretyistä valtionmetsistä leimikoita voidaan meneillään olevan uudistusvaiheen vuoksi asettaa huutokauppaan vasta huhti-toukokuussa.

Ulkomaiset juridiset henkilöt tai yksityisyrittäjät, jotka haluavat saada oikeuden metsävarojen käyttöön, voivat osallistua huutokauppoihin, mutta ovat velvollisia käymään läpi valtiollisen rekisteröintimenettelyn. Luonnolliset henkilöt sen sijaan eivät uuden metsälain mukaan voi osallistua avoimiin metsähuutokauppoihin.

Järjestetyissä huutokaupoissa puuston hinnaksi muodostui esimerkiksi 15.3. havupuuvaltaisille leimikoille 114 – 302 ruplaa/m³ (ainespuun osuudelle laskettuna 216 – 348 ruplaa/m³) ja lehtipuuvaltaisille 65 – 169 ruplaa/m³ (ainespuulle 125 – 307 ruplaa/m³). Ainespuun osuus huutokaupatuissa leimikoissa vaihteli 37 ja 87 prosentin välillä.

Lähteet: Pihkovan alueen lisensoinnin ja luonnonkäytön valtionkomitea, artikkeli 1, artikkeli 2, artikkeli 3