Metsäviraston alueorganisaatio

Venäjän luonnonvaraministeri Juri Trunev on allekirjoittanut määräyksen metsätalousviraston alueorganisaatiosta. Metsätalousvirasto perustaa 8 alueellista toimipistettä eli yhden metsätalousosaston (departament lesnogo hozjaistva) jokaiseen federaatiopiiriin sekä metsätalouden hallintoviraston (upravlenie lesnogo hozjaistva) Moskovan alueelle ja pääkaupunkiin.

Metsätalousviraston johtaja Roschupkinin mukaan alueellisten toimipisteiden tärkein tehtävä on valvoa, että Venäjän subjektit toimivat tehokkaasti hoitaessaan valtion metsävarantoon kohdistuvia velvollisuuksiaan. Myönnettävät valtionavustukset sidotaan suoraan velvoitteiden hoidon tuloksellisuuteen.

Presidentin alueelliset edustajat sopivat lähiaikoina aluetoimipisteiden johdon ehdokasasettelusta. Valtakunnallisesti toimipisteisiin nimitetään 457 virkamiestä.

Lähde: Luonnonvaraministeriö

Metsien suojelu

Federaation subjekteihin perustetaan lähiaikoina metsänsuojelun järjestelmä. Siitä tulevat vastaamaan metsätoimialueet eli lesnitshestvot, joista tulee metsän hoidon, valvonnan ja tarkastuksen tärkeimpiä yksiköitä. Aikaisemmin nämä tehtävät ovat kuuluneet luonnonvarojen käytön tarkastusvirastolle (Rosprirodnadzor).

Venäjän alueiden on uudelleenorganisoitava leshozit 1.1.2008 mennessä siten, että em. mainitut tehtävät siirtyvät metsätoimialueiden hoidettaviksi ja liiketoimintaan liittyvät tehtävät jaetaan liikelaitoksille. Liikelaitokset tekevät yksityisten tai viranomaisten tilaamat metsätaloustyöt kilpailutuksen perusteella. Metsätalousvirasto puolestaan valvoo valtionmetsien tilaa ja käyttöä Metsien inventointikeskuksen (parhaillaan perusteilla) kanssa niin maalta kuin ilmastakin.

Metsäviraston varajohtaja Girjaevin arvion mukaan uusituille metsätoimialueille palkataan yli 50 000 työntekijää.

Lähde: Luonnonvaraministeriö