Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Presidentin hallinnon tarkastustoiminnan päähallinto julkaisi 20.08.2002 raportin metsähallinnon tarkastuksesta. Tätä raporttia voitaneen pitää metsähallintoa koskevan tarkastustoiminnan virallisena yhteenvetona. Raportissa tuodaan suoraan esille jo monissa yhteyksissä aikaisemmin kuvatut epäkohdat. Uutta on arvostelun jyrkkyys ja se, että arvostelu koskee federaation metsähallintoa kokonaisuutena. Arvostelu kohdistuu ehkä liikaa pelkästään luonnonvaraministeriöön joissakin sellaisissa asioissa, jotka eivät ole pelkästään sen päätettävissä. Vedomosti-sanomalehti arvioi tarkastusraportin aiheuttavan uuden vaiheen kamppailussa vallasta metsien suhteen ja viittaa siihen, että luoonnonvaraminiseri V. Artjuhovin asema saattaa horjua.

Metsahallinnon tarkastusraportti 230802