Vuoden 2006 lopussa metsähallinto on siirretty uuden metsälain mukaisesti Venäjän federaation alueille, tiedottaa Luonnonvaraministeriö. Siirrettävään hallintorakenteeseen ja omaisuuteen kuuluu 1 739 leshozia, 24 Avialesoohranan (metsien lentovalvonta) yksikköä sekä 5 muuta metsätalouden organisaatiota.

Suurin osa alueista on perustanut tarvittavat metsähallinnon yksiköt ja ottanut hallintaansa leshozit ja muut metsätalouden organisaatiot. Poikkeuksena ovat Kirovin, Magadanskin, Samaran, Tverin ja Chitinskin alueet, Permin piiri sekä Hanti-Mansien autonominen piiri, joissa metsähallinnon siirtoa ei pystytty valmistelemaan ajoissa. Metsätalousviraston antama määräys federaation metsähallinnon lakkauttamisesta on peruttu näillä alueilla toiminnan turvaamiseksi katkoksitta.

Lähde: Luonnonvaraministeriö

Esimerkkinä Pihkovan alue

Pihkovan alueella metsähallinnon siirron toteuttamisesta vastaa Pihkovan alueen valtiollinen lisensoinnin ja luonnonkäytön komitea (Gosudarstvennyj komitet Pskovskoj oblasti po litsenzirovaniju i prirodopolzovaniju). Leshozien siirtoprosessi on toteutettava 10.2.2007 mennessä ja Pihkovan alueella se tehdään vaiheittain. Uudelleenorganisointi kestää 2-3 kuukautta. Ensimmäisessä vaiheessa alue saa omistukseensa federaation leshozit, minkä jälkeen ne alkavat toimia 22 itsenäisenä oikeushenkilönä.

Tällä hetkellä valmisteilla olevassa uudessa rakenteessa valtiolliset kontrolli- ja hallintotehtävät tulevat kuulumaan Pihkovan alueen valtiolliselle lisensoinnin ja luonnonkäytön komitealle ja varsinainen metsähallinto valtionyritykselle ”Pskovprirodresursy”, jonka alaisuuteen tulevat kuulumaan osastot eli lesnichestvot, alustavasti 11 kpl. Lesnichestvot ovat hallinnon perusyksiköitä, leshozeja uuden metsälain mukaan ei ole. Lisäksi liiketoimintaa varten suunnitellaan perustettavan valtionyritys ”Pskovskij lesohozjaistvennyj kompleks”.

Venäjän hallituksen suositusten mukaan alueellisten toimielinten tulisi hallinnon siirron ohella valmistella alueen metsäsuunnitelma (lesnoj plan subjekta) ja metsätalouden ohjesääntö (lesohozjaistvennyj reglament). Lisäksi aluehallintojen on turvattava metsien käyttö, vartiointi, suojelu, uudistaminen ja valvonta. Federaation toimielimet kantavat erityistä huolta henkilöstön työllistymisestä. Metsähallinnon henkilöstön määrä tulee vähenemään väistämättä. Pihkovan alueella osa työntekijöistä siirtyy uusiin perustettaviin yrityksiin, lisäksi valtionkomitea hakee lisää asiantuntijoita laajentuneiden tehtäviensä myötä.

Alueille siirtyvien tehtävien rahoitus on edelleen avoin. Pihkovan alueelle on myönnetty federaation budjetista subventioita 63 miljoonaa ruplaa metsähallintoon vuodelle 2007. Pihkovan alueen budjetista on myönnetty lisäksi 80 milj. ruplaa, joista 40 milj. käytetään leshozien ylläpitoon siirtymävaiheen aikana. Yhteensäkään summa 143 milj. ruplaa ei ole riittävä, sillä viime vuonna metsäalan kustannukset olivat 280 milj. ruplaa. Aluehallinto valmisteleekin Metsätalousvirastolle vetoomusta federaation subventioiden lisäämisestä.

Aluehallinnoilla on aikaa toukokuun 2007 alkuun saakka täsmentää uuden metsälain toteuttamiseen liittyviä kustannuslaskelmia ja jättää ehdotus rahoitustarpeesta Luonnonvara-, Talous- ja Finanssiministeriöihin.

Lähteet: Pihkovan aluehallinnon www-sivut, uutinen 1, uutinen 2, uutinen 3