Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Akateemikko A.P. Petrov esitti tällä viikolla mielenkiintoisen puheenvuoron ajankohtaisessa metsähallinnon uudistamista koskevassa keskustelussa. Hän näkee leshoosien nykyisessä kaksijakoisessa toiminnassa (liiketoiminta ja metsähallinto)monia epäkohtia. Ratkaisuksi esitetään metsätalouden aluetason kokonaisvastuun siirtämistä puunkorjuuyrityksille tai leshoosien liiketoimintaosista muodostettaville valtion liikeyrityksille. Valtion metsähallinto vastaisi metsäpolitiikasta, strategioista, normien laaadinnasta ja seurannan kontrollista. Esitetty malli edellyttää suuria muutoksia metsälainsäädäntöön.

Metsahallinnon kehittaminen 121201