Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Metsäalan asiantuntijat arvostelevat edelleen metsälakiesitystä. Tiedossa ei ole yhtään arvovaltaista metsäalan vaikuttajaa, joka olisi julkisesti varauksetta tukenut esitystä. Teollisuuden edustajien suurin huoli ovat vuokraushuutokaupat ja vastuu metsänhoidon ja -suojelun kustannuksista.

Metsälain suhteen on muodostunut kaksi rintamaa:

  1. Talkehministeri Grefin johtama vapaan kilpailun ja markkinavoimien ohjaukseen luottava linja
  2. Metsäasiantuntijoiden, eräiden duuman jäsenten ja metsäteollisuuden kannattama metsäsektorin perinteeseen tukeutuva osin protektionistinen linja.

Talkehministeriön mallia ei voida onnistuneesti toteuttaa ilman toisen
vaihtoehdon tärkeimpien tukijoiden apua.

Lue muistio