Pertti Veijolan raportti, UM/Moskova

Metsästrategioiden valmistelun rinnalle etenee alan lainsäädännön ja muiden normien valmistelu. Keväällä 2002 luonnonvaraministeriö sopi duuman ympäristökomitean, ekologiakomitean ja luonnonvarakomitean kanssa vuosien 2002 – 2004 normivalmistelusta.

Säädösvalmistelua koskeva suunnitelma kertoo hyvin sen, että vaikka metsäpolitiikan ratkaisut tehtäisiin alkusyksystä 2002 niin moniin uudistuksiin tarvittavien säädösten valmistuminen tapahtuu vasta vuoden 2003 lopulla tai vuonna 2004.

Uudistus voi johtaa monimutkaiseen normirakenteeseen. Nykyinen yleinen metsälaki jää voimaan mutta siihen tehdään merkittäviä muutoksia. Joistakin metsälain keskeisistä aiheista säädetään uusia erillisiä lakeja.

Metsaalan normien uudistaminen 180702