Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriö on ehdottanut tiukennettavaksi metsäalan prioriteetti-investointien valintaperusteita.

Prioriteettistatus voidaan myöntää yli 300 miljoonan ruplan (n. 6 milj.€) investoinnille. Tällöin hankkeelle myönnetään metsänvuokraoikeus ilman huutokauppaa ja metsänkäyttömaksua alennetaan puolella. Valtion puolelta tukimekanismin tavoitteena on edistää puun tehokasta jalostusta ja korkean jalostusasteen tuotantoa, mutta seurantakriteerejä ei ole määritelty. Joissain tilanteissa prioriteettistatusta on haettu pelkästään halpojen metsävarojen vuoksi ja puunjalostus jää kokonaan tai osittain toteuttamatta. Vastaava tilanne on esimerkiksi vuonna 2006 aloitetussa prioriteettihankkeessa ”Angara Paper”, jossa oli tarkoitus rakentaa saha (380 000 m³), sellutehdas (1,2 milj. t) ja kartonkitehdas. Tällä hetkellä on rakennettu vain saha ja yrityksellä on 150 miljoona ruplaa metsänkäyttömaksuja maksamatta. Alueen viranomaiset vaativat metsänvuokrasopimuksen purkamista oikeusteitse.

Prioriteetti-investointien listalla on 119 hanketta ja yhteenlaskettu investointien määrä on yli 400 miljardia ruplaa (8,2 mrd €). Aikataulusta on huomattavasti jäljessä 34 hanketta ja lievästi jäljessä 26. Vuodelle 2013 suunnitelluista investoinneista toteutui hieman alle puolet. Viimeisten viiden vuoden aikana Teollisuus- ja kauppaministeriö on poistanut listalta 28 hanketta.

Jatkossa investoijilta halutaan jo alkuvaiheessa tarkka suunnitelma investointien toteutuksesta vuosineljänneksittäin ja myös raportteja vaaditaan kolmen kuukauden välein entisen puolen vuoden sijasta. Lisäksi investointihankkeiden valinnassa olisi asiantuntijoiden mukaan otettava paremmin huomioon valmistettavien tuotteiden kilpailukyky ja kysyntä. Esimerkiksi MDF- ja lastulevyjen osalta Venäjällä on jo ylitarjontaa ja uusia investointihankkeita olisi suunniteltava harkiten. Yritysten mielestä muutokset voivat entisestään huonontaa metsäsektorin kiinnostavuutta investointikohteena.

Lähde: Lesnaja Industrija № 3 (71) 2014