Venäjän metsätalousviraston Luoteisen federaatiopiirin osasto on analysoinut uuden metsälain toteuttamiseksi hyväksyttyjen normien mahdollista vaikutusta korruptioon.

Luoteisen federaatiopiirin subjektit ovat jo hyväksyneet metsäsuhteita sääntelevät normit Kaliningradin aluetta ja Karjalan tasavaltaa lukuun ottamatta, joissa on hyväksytty vain puolet normeista. Ko. alueilla normien puuttuminen voidaan katsoa olevan korruptiota edistävä tekijä.

Eniten korruptioon viittaavia seikkoja havaittiin Komin tasavallassa, Arkangelin, Novgorodin ja Pihkovan alueilla hyväksytyissä normeissa. Korruptiota edistäviä tekijöitä olivat mm. seuraavat:

  • Toimivaltuuksien määrittelyssä käytetään muotoilua ”on oikeus” (vprave), jossa valtuuksien käyttö on tulkittu oikeutena, mutta ei velvollisuutena.
  • Valtuuksiin liittyvä laaja harkintavalta laeissa, jotka määrittävät metsän osto- ja myyntisopimuksen perusteella suoritettavaa poikkeuksellista puunkorjuuta.

Osa mm. metsästykseen, metsäntuotteiden keruuseen liittyvistä metsänkäyttönormeista luo harhakuvan oikeudellisesta sääntelystä. Niistä löytyy vain yleiset muotoilut, mutta tarkemmat määrittelyt puuttuvat.

Lähde: Venäjän metsätalousvirasto