Venäjän kauppa- ja teollisuuskamari on työryhmäkokouksessaan pohtinut mahdollisuutta perustaa metsäsektorin kehittämistä ajava komitea. Uuden komitean taustalla on metsäteollisuusyritysten johtajien lukuisat yhteydenotot alalla vallitsevien ongelmien takia. Käytännössä kaikki asiaa kommentoineet kannattivat komitean perustamista ja heidän mielestään kauppa- ja teollisuuskamari on ainoa riippumaton taho, joka kykenee löytämään yrityksille sopivan ratkaisun.

Perustettava komitea tulee toimimaan metsäteollisuuden kehittämisen koordinaattorina ja informaatiokeskuksena. Sen ensisijaisena tavoitteena pidetään pitkälle jalostettujen tuotteiden tuotannon stimulointia erilaisilla hallinnollisilla, verotuksellisilla ja sosiaalisilla kannustimilla sekä raakapuun viennin vähentämistä. Komitean perustamisesta päätetään kauppa- ja teollisuuskamarin joulukuun kokouksessa.

Työryhmän jäsenet ehdottivat yksimielisesti, että tulevan komitean johtajaksi olisi nimitettävä OAO Interles –yrityksen toimitusjohtaja K.G.Berezy.

Lähde: Venäjän kauppa- ja teollisuuskamarin tiedotusosasto