Venäjän federaation pääsyyttäjän virasto on antanut subjektien syyttäjille tehtäväksi tarkistaa, kuinka metsänkäyttöä, metsiensuojelua, puukauppaa sekä muiden metsästä saatavien tuotteiden myyntiä koskevaa lainsäädäntöä on noudatettu, kerrotaan syyttäjänviraston tiedotteessa.

Todistettavasti lainsäädäntörikkomuksia tulee ilmi. Erittäin haitallisesti metsäalan lainkuuliaisuuteen vaikuttavat niiden viranomaisten rikkeet, joille on annettu metsäalan oikeussuhteiden hoito- ja valvontavaltuudet. Valtuuksiin suhtaudutaan leväperäisesti, niitä ylitetään tai käytetään väärin.

Lainrikkomukset ovat yleisiä metsänvuokasopimuksia solmittaessa, metsähuutokauppoja järjestettäessä ja metsävarantoa hyödynnettäessä. Maapalstoja otetaan haltuun omavaltaisesti, myönnetään käyttöön laittomasti ja metsävarannon rajoille rakennetaan. Laiton metsänkäyttö ja tullilainsäädännön rikkeet puunviennin yhteydessä ovat tavallisia.

Lähde: Venäjän pääsyyttäjän virasto