Venäjän talouskriisi on ensimmäiseksi koetellut raaka-aineen vientiin keskittyneitä yrityksiä, Arkangelin alueella varsinkin sellu- ja paperitehtaita sekä sahoja ja muita puunjalostuslaitoksia, kirjoittaa Pravda Severa. Kaikista vaikein tilanne on metsäalalla, jonka osuus alueen budjettituloista on ollut 60 prosentin luokkaa.

Tilannetta kommentoi alueneuvostosta Pavel Sheveljev. Hänen mukaansa kolmesta suuresta Arkangelin alueella toimivasta sellu- ja paperitehtaasta vaikeinta on Solombalan tehtaalla, sillä 90 prosenttia sen tuotteista on mennyt vientiin Eurooppaan ja Kiinaan. Kotlaksen ja Arkangelin sellu- ja paperitehtaat selviävät laajemman tuotevalikoimansa turvin.

Monet yritykset arvioivat henkilöstötarvettaan uudelleen ja juuri metsäalalla irtisanomisia on odotettavissa eniten. Työntekijöitä on ilmoitettu vähennettävän seuraavasti: puunjalostuksesta 3 728 henkeä Arkangelin LDK nro 3:sta, 96 Ustajalesistä, 159 Onezhkij LDK:sta, Solombalesistä 211 ja Ilimiltä 409. Arkangelin sellu- ja paperitehtaalla vähennyksistä ei vielä ole puhuttu, vaikka tehdas toimii puoliteholla. Kotlaksen tehdas käyttää toimintakapasiteetistaan 85 prosenttia. Solombalan sellu- ja paperitehtaan toiminta oli pakko keskeyttää, mutta nyt helmikuussa käynnistetään yksi tuotantolinja. Irtisanomisia ei ole odotettavissa, mutta pakkolomautuksiin on jouduttu turvautumaan. Pakkoloma-ajalta työntekijöille maksetaan 2/3 palkasta.

Valtio ajaa nyt suojelupolitiikkaa, joka on suunnattu ruplan arvon alentamiseen dollarin hinnan noustessa, toteaa Sheveljev. Monet vientiyritykset ovat solmineet dollariin sidottuja sopimuksia ja Sheveljevin mielestä alueen puunjalostus pystyy hyötymään tästä ja sahaustoiminta vilkastuu vähitellen. Ainakin sen verran että työpaikat ja tuotanto saadaan säilytettyä.

Alueneuvosto suunnittelee useita tukitoimia mm. infrastruktuurin kehittämisessä, työttömien kouluttamisessa ja uudelleen työllistymisessä.

Lähde: Pravda Severa