Metsä-Botnian uusi saha Venäjällä on vihitty käyttöön. Podporozhessa noin 300 km Pietarista itään sijaitsevaa sahaa operoi Metsä-Botnian omistama venäläinen tytäryhtiö OOO Svir Timber. Metsäliitto-konsernin selluteollisuudesta vastaavan Metsä-Botnian saha työllistää 130 henkilöä ja sen kokonaisinvestointi oli 55 miljoonaa euroa.

”Svir Timberin saha on tärkeä osa Metsä-Botnian kuitustrategiaa. Tavoitteena on saada kokemusta metsäteollisuusinvestoinnista Venäjällä ja luoda perusta mahdollisille tuleville jatkoinvestoinneille”, kertoo Metsä-Botnian toimitusjohtaja Erkki Varis.

Sahan raaka-ainehankinnasta vastaavat omistajayhtiöiden Venäjällä toimivat puunhankintaorganisaatiot. Tulevaisuudessa raakapuuta saadaan myös Svir Timberin omista hakkuuoikeuksista. Sahan vuosikapasiteetti on 200 000 m³ kuivattua kuusisahatavaraa, joka myydään rakennusteollisuudelle, jakeluketjuille ja jatkojalostukseen. Päämarkkina-alueet ovat Keski-Euroopan ja Välimeren alueen maat, Iso-Britannia, Japani, Suomi ja Venäjä.

”Vuoden alussa käynnistetty tuotanto on alkanut hyvin. Tällä hetkellä tuotantotaso on 14 000 m³ kuukaudessa eli noin 75 % nimelliskapasiteetistä. Myös sahatavaran markkinatilanne on tällä hetkellä verrattain hyvä”, kertoo sahan pääjohtaja Eero Smolander.

Investointipäätös sahasta tehtiin elokuussa 2004, minkä jälkeen solmittiin investointisopimus Leningrad Oblastin kanssa. Päätoimittajat projektissa olivat Lemcon, YIT, Heinolan Saha-koneet Oy, Tekmawood Oy, Valon Kone Oy, Wärtsilä Biopower Oy, virolainen Hekotek sekä venäläiset Spetsstrojmehanizatsija ja Lenenergo.

Lähde: Metsäliitto