Puun viennin lisensiointi olisi ratkaisu laittomien hakkuiden ja pimeän puukaupan ongelmaan, ilmoitti Venäjän Teollisuus- ja energiaministeriön varaministeri Ivan Materov kokouksessa, jossa käsiteltiin toimenpidesuunnitelmaehdotusta metsäteollisuuden kehittämiseksi.

Suunnitelmaan laadittiin kolme toimenpide-ehdotusta: puun viennin lisensioinnin käyttöönotto, uusien jatkojalostuslaitosten rakentaminen sekä puujätteen hyötykäyttö.

Materovin mukaan toimenpidesuunnitelman tavoitteena on turvata Venäjän metsäteollisuuden kiinnostavuus investointikohteena, lisätä sektorin kilpailukykyä ja integroitumista maailmanmarkkinoille sekä nykyaikaistaa metsäsektoriin kohdistuvaa valtiollista sääntelyä.

Lähde: Teollisuus- ja energiaministeriö