Eri puolilla Venäjää toimivat mallimetsähankkeet ovat yhdistyneet yhteiseksi Venäjän mallimetsien aloiteverkostoksi, jonka tavoitteena on edistää metsien kestävän käytön mallin leviämistä Venäjällä.

Yhteistyösopimus allekirjoitettiin Venäjän mallimetsien edustajien työkokouksessa. Tällä hetkellä Venäjällä on viisi mallimetsähanketta: Gassinskin mallimetsä Habarovskin piirissä, Pihkovan mallimetsä Pihkovan alueella, Kovdozerskin mallimetsä Murmanskin alueella, Kologrivskin mallimetsä Kostroman alueella ja Priluzjen mallimetsä Komissa.

Pihkovan mallimetsähankkeen johtaja Jekaterina Tsherenkova totesi, että Pihkovan mallimetsähankkeelle oli tärkeää kannattaa Kansainvälisen mallimetsäverkoston sihteeristön aloitetta liittymisestä 19 maan 40 mallimetsää yhdistävään verkostoon. Venäjän mallimetsien verkoston tavoitteena on tuoda esille ja ratkaista alueiden metsänkäytön ja metsien hallinnoinnin ongelmia sekä osallistua alueellisen ja kansallisen metsäpolitiikan kehittämiseen ja toteuttamiseen. Lisäksi pyritään saamaan aikaan Venäjän mallimetsäverkostolle yhteneväinen kanta asioista esitettäväksi kansallisella ja kansainvälisillä foorumeilla.

Lähde: Pihkovan mallimetsähankkeen kotisivut