Venäjällä on miljoonia hehtaareja maatalousmaalle syntynyttä metsää, joka on hoidon ja käytön ulkopuolella. Yksityisomistusta on esitetty jälleen ratkaisuksi näille metsille.

Metsittyneitä peltoja 30–70 miljoonaa hehtaaria

Vuonna 2010 Venäjällä oli yli 30 miljoonaa hehtaaria käyttämättömiä peltoja. Luonnostaan metsittyneiden peltojen pinta-alaksi on arvioitu 30–70 miljoonaa hehtaaria. Kymmeniä vuosia käyttämättä olleille, viljaville maille on useissa tapauksissa ehtinyt syntyä jo metsä, joten maita ei ole taloudellisesti järkevää palauttaa viljelyyn. Metsiä olisi nyt hoidettava, jotta ne saataisiin täysimittaiseen käyttöön.

Nykyisen lainsäädännön mukaan metsätalouden harjoittaminen maatalousmaalla on laitonta, ja juridisesti alueet ovat Maatalousministeriön hallinnassa. Jos alueet siirrettäisiin metsävarantoon tai maatalousmailla sallittaisiin metsätalous, voisi metsittyneistä pelloista syntyä tuottoisia intensiivisen metsätalouden alueita.

Edellytyksiä yksityismetsille

Juridisesti maatalousmetsiä koskevan kysymyksen voisi ratkaista siirtämällä metsittyneet pellot Venäjän alueiden hallintaan tai sallimalla niiden metsätalouskäyttö maalakia muuttamalla. Tämä voisi johtaa yksityiseen metsänomistukseen, mikä edellyttäisi erillisten metsätalouden sääntöjen luomista.

Kysymykseen ei ole kuitenkaan odotettavissa nopeaa ratkaisua nykyisen maataloushallinnon taholta, vaikka metsänhoitotoimien lisäksi alueilla olisi tärkeää huolehtia myös metsäpalojen torjunnasta.

Kysymystä käsiteltiin Metsätalousviraston Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvoston kokouksessa, jonka aiheena oli metsätalouden tehostaminen.

Lähde: Metsätalousvirasto

Aikaisemmin aiheesta: