Venäjän luonnonvaraministeriö on valmistellut ja hyväksynyt normipaketin, joka on suunnattu ministeriön ja federatiivisen luonnonkäytön tarkastusviraston 2004 – 2005 tekemissä tarkastuksissa ilmitulleiden rikkeiden eliminointiin, tiedottaa ministeriön lehdistöpalvelu.

Luonnonvaraministeri Juri Trutnev on allekirjoittanut määräyksen, jolla vahvistetaan metsähuutokauppojen järjestämismenettely metsälain § 44 mukaisesti. Asiakirja on laadittu Venäjän metsä- ja siviililainsäädännön vaatimusten mukaisesti ja se määrittelee metsähuutokauppojen periaatteet sekä huutokauppojen pito-ohjeet Venäjän metsävarannon vuokraamiseksi lyhyeksi ajanjaksoksi. Aikaisemmin metsähuutokauppojen pitotavan määräsi huutokaupanjärjestäjä.

Nyt annetun määräyksen mukaan ilmoitus huutokaupan pidosta on julkaistava Venäjän federaation tai sen subjektien elinten virallisissa julkaisuissa. Samalla on annettu kriteerit huutokaupassa pidettävästä suullisesta tarjouskierroksesta sekä sekahuutokaupasta. Sekahuutokaupassa suullisten tarjousten ohella käsitellään myös kirjallisia tarjouksia, kun myytävänä on yli 5 000 m³ puuta, muussa tapauksessa huutokaupassa otetaan vastaan vain suullisia tarjouksia. Lähtöhinnaksi määrätään 10 % huutokaupattavan kohteen avaushinnasta, aikaisemmin lähtöhinnan määritteli huutokaupanjärjestäjä itse. Hinnankorostuksen on oltava vähintään 5 – 10 % huutokauppakohteen avaushinnasta. Ostajalla ei ole oikeutta metsähuutokaupassa hankitun kohteen jälleenmyyntiin.

Venäjän luonnonvaraministeriö on laatinut myös uuden ohjeen metsätarjouskilpailuista (lesnye konkursy). Sen mukaan metsätarjouskilpailuja järjestävät Venäjän metsäviraston alueelliset elimet. Suljettuja tarjouskilpailuja ja huutokauppoja ei enää järjestetä. Luonnonvaraministeriön mukaan entinen metsänvuokraustapa ei ollut riittävän läpinäkyvä. Nyt ohjeistus on monilta osiltaan paljon tarkempi ja selkeämpi.

Lähde: Venäjän luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu