Leningradin alueen hallitus kokoontui taannoin luonnonvara- ja ympäristönsuojelukomitean puheenjohtajan ja Maailmanpankin edustajien kanssa pohtimaan kestävän metsänkäytön pilottihanketta, kerrotaan aluehallinnon uutisissa. Leningradin alue on ollut hankkeessa mukana jo 1997 lähtien. Hankkeen kautta on tarkoitus järjestää rahoitusta alueen metsätaloudelle, metsäteollisuussektorille ja metsäasiantuntijakoulutukseen. Koska nyt Maailmanpankki ei realistisesti pysty lainoittamaan metsäteollisuussektorin toimintaa, ehdotti Venäjän luonnonvarainministeriö jakamaan lainasumman 22,25 milj. USD metsätalouskohteisiin raskaan metsäpalontoruntakaluston hankintaan.

Seuraavassa työryhmäkokouksessaan Venäjän hallitus ja Maailmanpankki tekevät lopullisen päätöksen pilottihankkeen toteuttamisesta eli siitä lopetetaanko hanke syyskuussa 2005 vai jatketaanko sitä 2012 saakka. Jälkimmäinen vaihtoehto olisi Leningradin alueelle suotuisampi, koska turvaisi rahoituksen järjestymisen alueen metsäsektorille.

Lisäksi työkokouksessa keskusteltiin Venäjän metsälainsäädännön muutoksista sekä venäläisestä sertifiointijärjestelmästä.

Lähde: Leningradin aluehallinnon sivusto