Maailmanpankin asiantuntijat vierailivat pilottihankkeessa mukana olevilla Leningradin ja Krasnojarskin alueilla ja pohtivat hankkeen tulevaisuutta Venäjän luonnonvaraministeriön ja metsäviraston johdon kanssa, tiedottaa luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu. Maailmanpankin mielestä Venäjällä on nykyään entistä helpompi saada liikeluottoa henkilökunnan täydennyskoulutukseen, minkä vuoksi Maailmanpankin varjojen käyttö tuohon tarkoitukseen ei enää ole ajankohtaista. Sen sijaan metsäpalojen torjuntaan ja laittomien hakkuiden estämiseen suunnattujen projektivarojen määrää pankin ja luonnonvaraministeriön mielestä voitaisiin lisätä tilanteen hankaloitumisen takia. Loppuvuoden 2004 tehtäväksi Maailmanpankki nimesi laitehankinnat 27 miljoonalla USD.

Maailmanpankin edustajat totesivat Venäjän hallituksen ryhtyneen uudistamaan metsäsektoria, minkä vuoksi pilottihanke on entistä ajankohtaisempi. Vuonna 2003 hankkeen tavoitteiksi määriteltiin juuri metsäsektorin toiminnan tehostaminen mukaan lukien uusien tietotekniikkajärjestelmien luominen, metsäpalojen ja laittomien hakkuiden torjunnan tehostaminen, kansallisen sertifiointijärjestelmän luominen sekä henkilökuntakoulutus. Vuoteen 2005 saakka hankkeen kokonaisbudjetti on reilut 50 milj. USD.

Lähde: Venäjän luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu