Venäjän hallitus ja Maailmanpankki ovat toteuttaneet vuosina 2003 – 2007 yhteistä kestävän metsänkäytön pilottiprojektia, jonka alustavista tuloksista pankin vanhempi metsänkäytön ekspertti Andrei Kushlin kertoi metsälehdessä ”Rossijskaja lesnaja gazeta”.

Kestävän metsänkäytön pilottihanketta on toteutettu Venäjän hallituksen ja Maailmanpankin välisen lainasopimuksen puitteissa. Hankkeen A-osa ”Valtion kestävä metsänhoito” toteutettiin Venäjän metsätalousviraston suojeluksessa seitsemällä alueella: Arkangelin, Irkutskin, Leningradin ja Tshitan alueilla, Krasnojarskin ja Habarovskin aluepiireissä sekä Burjatian tasavallassa. Hankkeen puitteissa saatu pitkäaikainen rahoitus oli rinnastettavissa federaation budjettirahoitukseen, mutta tapahtui federaation investointiohjelman ulkopuolella.

Yhteensä investointeihin on käytetty lähes 2 mrd. ruplaa Venäjän hallitukselta ja Maailmanpankilta saatuja varoja. 80 % rahoista on suunnattu metsäpalontorjuntaan kohdistuneisiin investointeihin. Seitsemään subjektiin on ostettu ja luovutettu paljon palontorjuntakalustoa, kaikkiaan 670 koneyksikköä. Vastaavan suuruisen koneuudistuksen metsätalousvirasto on edellisen kerran tehnyt useilla alueilla 15 – 20 vuotta sitten.

Nyt Venäjän raha-asiainministeriö ja metsätalousvirasto päättävät pilottihankkeen jatkamisesta vielä kahdella vuodella sekä mahdollisesta noin 1 mrd. ruplan lisärahoituksesta. Vaikka päätös olisi myönteinenkin, rahojen jakaminen palontorjuntaan on vaikeaa. Palontorjunta on siirretty Venäjän subjektien tehtäväksi ja hankkeen nykyisen systeemin puitteissa varojen käyttö palontorjuntaan on juridisesti mahdotonta. Jatkuessaan hanke siis suuntautuu edelleenkin federaation velvoitteiden toteuttamiseen uuden metsälain puitteissa.

Lähde: Rossijskaja lesnaja gazeta № 33-34, 15.08.2007