Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Pitkään valmisteltu Maailmanpankin lainalla rahoitettava Venäjän metsien kestävän käytön projekti on käynnistynyt. Projektin aloitusseminaari järjestettiin Moskovan lähellä Zvenigorodissa 30.10-01.11.2002. Projekti tukee Venäjän metsästrategioiden uudistamista ja tulee tekemään yhteistyötä muiden metsäprojektien kanssa.

Projekti jakaantuu kahteen pääkomponenttiin: metsähallinnon perusteiden kehittäminen ja metsäteollisuusyritysten johtamisen ja hallinnon kehittäminen. Lisäksi oman komponenttinsa muodostavat projektin koordinaatio ja hallintopalvelut. Projektin pilottialueita ovat Habarovskin ja Krasnojarskin piirit sekä Leningradin alue. Alueiden sisällä on valittu pilotti-leshoosit ja yritykset.

Maailmanpankin metsaprojekti 011102