Valko-Venäjän metsätalousministeriö ja Maailmanpankki ovat neuvotelleet 14 miljoonan dollarin lisälainasta Valko-Venäjän metsäprojektille. Rahoituksella on tarkoitus rakentaa kolme nykyaikaista keskusta metsänjalostukseen ja siemenhuoltoon. Lopullinen sopimus on tarkoitus tehdä vuoden 2018 alkupuolella.

Vuonna 2015 Maailmanpankki myönsi Valko-Venäjän metsäprojektille 40,7 miljoonan dollarin lainan. Projektin tavoitteena on kehittää metsänhoitoa ja metsänuudistamista, lisätä hakkuutähteiden käyttöä ja kasvattaa metsien merkitystä osana kestävää kehitystä. Projektia rahoittaa myös Global Environment Facility 2,7 miljoonalla dollarilla. Kyseessä on toinen Maailmanpankin rahoittama projekti Valko-Venäjällä. Ensimmäinen toteutettiin vuosina 1994-2002, ja sen tavoitteena oli mm. parantaa puumarkkinoiden toimintaa sekä kehittää metsäsertifiointia ja metsäpalojen torjuntaa.

Lähteet: Valko-Venäjän metsätalousministeriö, Maailmanpankki

Aikaisemmin aiheesta: 01.09.2016 Valko-Venäjä investoi taimituotantoon